Мајсторе, мајсторе

Покрај твојот дуќан кога поминувам,
да те гушнам, да те бакнам посакувам.
Мајсторе, мајсторе, душава ми ја разболе,
кажи што ми стори, срце што ми гори,
мајсторе, мајсторе.

Сè додека не те видам јас тагувам,
кога насмев ќе ми пратиш, се радувам.
Мајсторе, мајсторе, душава ми ја разболе,
кажи што ми стори, срце што ми гори,
мајсторе, мајсторе.

Колку многу јас те љубам, верувај ми,
дали мене ти ме љубиш, не кажувај ми.
Мајсторе, мајсторе, душава ми ја разболе,
кажи што ми стори, срце што ми гори,
мајсторе, мајсторе.

Мајсторе, мајсторе, душава ми ја разболе,
кажи што ми стори, срце што ми гори?
Мајсторе, мајсторе!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Петранка Костадинова - Мајсторе, мајсторе
 2. Анета Мицевска - Мајсторе, мајсторе
 3. Маријана Манолева - Мајсторе, мајсторе
 4. Зуица Лазова - Мајсторе, мајсторе
 5. Елена Јовческа, Маестрал - Мајсторе, мајсторе
 6. Оркестар Кристал, Тони Дачева - Мајсторе, мајсторе
 7. Ирена Вељовска, Молика - Мајсторе, мајсторе

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Петранка Костадинова
 2. Анета Мицевска
 3. Маријана Манолева
 4. Зуица Лазова
 5. Елена Јовческа
 6. Маестрал
 7. Оркестар Кристал
 8. Тони Дачева
 9. Ирена Вељовска
 10. Молика