Дејгиди Магдалено мори

(Седнав да вечерам)

Седнав да вечерам младо пиле печено,
седнав да вечерам младо пиле печено,
аман, ѓузел бела Магдалено, моме мори,
сам не се јаде,
аман, ѓузел бела Магдалено, моме мори,
сам не се јаде.

Зедов да пијам рујно вино црвено,
зедов да пијам рујно вино црвено,
аман, ѓузел бела Магдалено, моме мори,
сам не се пие,
аман, ѓузел бела Магдалено, моме мори,
сам не се пие.

Легнав да спијам в' шарена одаја,
легнав да спијам в' шарена одаја,
аман, ѓузел бела Магдалено, моме мори,
сам не се спие,
аман, ѓузел бела Магдалено, моме мори,
сам не се спие.