Денеска ми е сабота

Денеска ми е сабота, оф аман,
Кираца ќ' оди на пазар, оф аман,
ќе ми го бара Наќета.
Ќе ми го бара Наќета, оф аман,
Наќета кираџијата, оф аман,
Наќета кираџијата.

Наќе, море, братче ле, оф аман,
кога ќе одиш во Влашко, оф аман,
ти мене абер да сториш?
Ти мене абер да сториш, оф аман,
и јас ќе дојдам со тебе, оф аман,
колку кирија ќе бараш?

Кирацо, млада мори невесто, оф аман,
кирија ти е евтина, оф аман,
од тебе пари не земам.
До Скопје, белото лице, оф аман,
до Белград, медно усте, оф аман,
до Влашко, рамната снага.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Билјан Стојаноски - Денеска ми е сабота
  2. Ливада - Денеска ми е сабота

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Билјан Стојаноски
  2. Ливада