Излегол Дејан војвода

Никнала трева зелена,
ми разлистала гората,
излегол Дејан војвода,
низ таа славна Дебарца,
излегол Дејан војвода,
со својта верна дружина.

До што е село прошетал,
до девет мајки тој видел,
до девет мајки тој видел,
во црно сè облечени.
До девет мајки тој видел,
во црно сè облечени.

Бабо ле, стара мајчице,
зошто во црно одите,
зошто во црно одите,
зошто црнина носите?
Зошто во црно одите,
зошто црнина носите?

Дејане, млади војвода,
црна се чума зададе,
децата ни ги однесе,
Солуна в' затвор да лежат.
Солуна в' затвор да лежат,
од една па до сто-една.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Билјан Стојаноски - Излегол Дејан војвода
  2. Кирил Мицкоски - Излегол Дејан војвода

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Билјан Стојаноски
  2. Кирил Мицкоски