Мајка има едно чедо

Мајка има едно чедо,
едно чедо, мајка, за женење.
Луто мајка, се налути,
и него го, мајка, проколнала.

Немој мајко, не ме колни,
не сум дете, мајко, за колнење.
Не сум дете за колнење,
тук' сум дете, мајко, за женење.

Седумдесет села шетав,
осумдесет, мајко, моми љубев.
Осумдесет моми љубев,
деведесет мајко, китки носев.

Сите китки овенаа,
само една, мајко, процветала.
Само една процветала,
таја беше, мајко, од Бојана.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Билјан Стојаноски - Мајка има едно чедо

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Билјан Стојаноски