Погинал Стојан, загинал

Погинал Стојан, загинал,
во таа борба нерамна.
Не ми е Стојан загинал
туку е Стојан затворен.
Не ми е Стојан загинал,
тук' ми е Стојан затворен.

Турци го Стојан фатиле
в' зандани го затвориле.
Нарачал Стојан, порачал,
како да знае мајка му
да му испрати сликата,
слика од лична Калина.

Турци на Стојан велеа:
- Дај ни ја Стојан Калина,
дај ни ја Стојан Калина,
ние ќе тебе Стојан пуштиме.
Дај ни ја Стојан Калина,
ние ќе тебе пуштиме.

Стојан на Турци велеше:
- Девет години сум лежал
и уште девет ќе лежам,
Калина не ви ја давам.
И уште девет ќе лежам,
Калина моја ќе биде.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Билјан Стојаноски - Погинал Стојан, загинал
  2. Војо Стојановски - Погинал Стојан, загинал

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Билјан Стојаноски
  2. Војо Стојановски