Со јаболко фрли

- Ангелино, моме, што те мајка кара,
што те мајка кара сè на исто време,
сè на исто време, сè повечерина, џанам,
сè на исто време, сè повечерина.

- Море лудо, младо, сè заради тебе, џанам,
што ми низ двор врвиш, коња разигруваш,
коња разигруваш, мене изгоруваш, лудо,
коња разигруваш, мене изгоруваш.

Со јаболко фрли, по грло ме удри, џанам,
ѓерданот ми ѕвекна, на мама ѝ текна,
на мама ѝ текна, мама ќе ме кара, лудо,
мама ќе ме кара, тате ќе ме тепа.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Билјан Стојаноски - Со јаболко фрли
  2. Танец - Со јаболко фрли

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Билјан Стојаноски
  2. Танец