Развивај горо зелена

Развивај горо, горо зелена,
направи шума, шума голема,
направи шума, шума голема.
По тем' ќе поминат затворениците,
затворениците, Македонците,
затворениците, Македонците.

Напред ми трга Петруш лигушот,
Петруш кодошот од Гени-маале,
Петруш кодошот од Гени-маале.
Право ми тргаат за град Солуна,
за да ги затворат во Еди Куле,
за да ги затворат во Еди Куле.

Ајде што ми пошол Петруш кодошот,
ајде што ми пошол на вали-паша:
- Јаска ќе те молам, башка да бидам,
пуштај ме мене за град Битола,
јаска ќе ти кажам сите работи,
сите работи во комитетот.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл чалгија - Развивај горо зелена
  2. Ваташка чалгија - Развивај горо зелена
  3. Ансамбл Билјана - Развивај горо зелена
  4. Јован Јовчески - Развивај горо зелена

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл чалгија
  2. Ваташка чалгија
  3. Ансамбл Билјана
  4. Јован Јовчески