Развивај горо зелена

Развивај горо, горо зелена,
направи сенки, сенки дебели,
направи сенки, сенки дебели.
Оздола иде Делчев војвода,
со седумдесет седум јунаци,
со седумдесет седум јунаци.

Право ми трга Солунско поле,
Солунско поле, поле широко,
Солунско поле, поле широко.
Редум по редум, евеј се редат,
како да поминат, бегој чифлици,
како да поминат, бегови чифлици.

Па ми и догледа младото бегче
и си нарамува пушка на рамо,
и си нарамува пушка на рамо.
И на гората вели, говори:
- Развивај горо, горо зелена,
развивај горо, горо зелена.

Направи шума, шума зелена,
и јас да одам в' гора зелена,
потера да дадам за Делчев војвода.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Мегленки - Развивај горо зелена
  2. Костадинка Палазова - Развивај горо зелена
  3. Пеце Атанасовски - Развивај горо зелена

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Мегленки
  2. Костадинка Палазова
  3. Пеце Атанасовски