Развивај горо зелена

Развивај горо зелена,
развивај сенки широко,
ќе мине Делчев војвода, леле,
со својта верна дружина.

На знамето пишуваше:
- Смрт или Слобода за Македонија,
Македонија на Македонците,
Македонија на Македонците.

Ќе мине Делчев војвода,
со својта верна дружина,
сè одбор млади момчиња,
сè одбор млади момчиња.

На знамето пишуваше:
- Смрт или Слобода за Македонија,
Македонија на Македонците,
Македонија на Македонците.

До сека бука јунака,
на сека гранка берданка,
во секо' долче и топче
на сека шумка - патронка.

На знамето пишуваше:
- Смрт или Слобода за Македонија,
Македонија на Македонците,
Македонија на Македонците.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Група Јана - Развивај горо зелена

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Група Јана