Оф бре, Стојане

- Оф бре, Стојане, сине Стојане,
свршеницата ти се омажи.
- Оф леле, мале, стара ле мале,
нека се мажи, нека се жени.

Јас ќе си одам в' гора зелена,
в' гора зелена, да се обесам.
Или ќе одам во река Вардар,
во река Вардар да се удавам.

- Оф бре Стојане, сине Стојане,
оф бре Стојане, сине Стојане,
зошто да идеш в' гора зелена,
в' гора зелена, да се обесиш?

Јас ќе си одам в' града Битола,
ќе ти посвршам зенгин вдовица.
Ќе ти посвршам зенгин вдовица,
дилбер Марика е миразџика.

- Оф леле, мале, стара ле мале,
оф леле, мале, стара ле мале,
ја ти ја нејќам дилбер Марика,
јас си го сакам моето либе.
Забелешка: „Зенгин“ значи богата, а „дилбер“ значи убава.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Оф бре, Стојане
  2. Танец - Оф бре, Стојане
  3. Јорданка Смилевска - Оф бре, Стојане

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева
  2. Танец
  3. Јорданка Смилевска