Додек је мома при мајка

(Костурско оро)

Додек је мома при мајка,
до ту је бела и црвена.
До ту је одила, шетала,
момински песни пејала.

Момински песни пејала,
момински ора играла.
Годи се, зацрнела се,
ожени се, закопа се.

А што се свекор, свекрва?
Това је црно црнило.
А што се девер и золва?
Това је жолто жолтило.

А што се малките деца?
Това се ситни синџири.
А што је китка шарена?
Това је првото либе.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Елена Мукаетова - Додек је мома при мајка
  2. Александар Сариевски, Васка Илиева - Додек је мома при мајка
  3. Драгица Николова - Додек је мома при мајка

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Елена Мукаетова
  2. Александар Сариевски
  3. Васка Илиева
  4. Драгица Николова