Глас ми се слуша

Глас ми се слуша,
горе во планина.

Дал' кавал свири,
или моме пее?

Ни кавал свири,
ни моме пее,
тук' си ја мачат
убавата Јана.

- Кажи бре, Јано,
кажи бре, кучко,
кажи бре Јано
свекрово имање.

- Еј вие, Турци,
Турци будали,
свекор ми има
дворови широки,
кули високи,
дворови широки.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Наум Петрески - Глас ми се слуша
  2. Александар Сарев - Глас ми се слуша
  3. Ангеле Димовски - Глас ми се слуша
  4. Next Time - Глас ми се слуша

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Наум Петрески
  2. Александар Сарев
  3. Ангеле Димовски
  4. Next Time