Народ се собрал

(Банско оро)

Народ се собрал,
народ македонски,
горе на Пирин да слави,
на зелени ливади,
кај манастирот Рожденски.

Еј, народе македонски,
тука падна славен јунак,
живот даде за слобода,
за својата Македонија.

Песни се пејат,
песни македонски,
старо и младо се крена,
за Јанета збореја:
- Кај е царот пирински?

Еј, народе македонски,
тука падна славен јунак,
живот даде за слобода,
за својата Македонија.

Крени се Јане,
крени си дружина,
земја се тресе пиринска,
за слобода се пее,
за македонска правдина.

Еј, народе македонски,
тука падна славен јунак,
живот даде за слобода,
за својата Македонија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Непознат изведувач - Народ се собрал

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Непознат изведувач