Лихнида кајче веслаше

Лихнида кајче веслаше
по Охридското Езеро
наспроти нејзе рибари, рибари,
рибари, стари другари.

- Рибари, стари другари,
кротко веслајте кајчето
да не ми прајте бранови, бранови,
рацете да се одморам.

Лихнида кајче веслаше
по Охридското Езеро
тивко си песна пееше:
„Билјана платно белеше“.

- Лихнидо, моме Лихнидо,
ако ти прајме бранови
со весло ќе ги скротиме, скротиме,
со љубов ќе те гледаме.

- Не сакам да ги скротите,
не сакам да ме гледате,
јас сакам мирно езеро,
душата да си одморам.

Лихнида кајче веслаше
по Охридското Езеро
тивко си песна пееше:
„Билјана платно белеше“.