Китен ми, китен девере

Китен ми, китен девере,
кој ми те така накити,
та ми те тука испрати,
во наше село, по мома?

- Сестра ме така накити,
мајка ме тука испрати,
девер да бидам на мома,
за мојто братче помало.

Бегај од тука, девере,
девере, Башино селски,
нашите моми убави
не љубат момци туѓинци,
тук' љубат млади ергени
од наше село големо.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Танец - Китен ми, китен девере

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Танец