Кирјана вино продава

Кирјана вино продава
на кирајџии, море, не дава.
На кирајџии не дава, леле
на Стојан вино, море, продава.

Кара го, уче мајка му:
- Не оди Стојан, Кирјана,
Кирјана ќе те прелаже, леле,
ќе ти ја земе, леле, стоката.

- Ах, мори, мајко ти стара,
стоката чини, леле, стотина.
Стоката чини стотина, леле,
сама Кирјана, леле, илјада.

Очите ѝ се два града,
веѓите ѝ се, мајко, чаршија.
Лицето ѝ е белина, леле,
косата ѝ е, мајко, коприна.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Петранка Костадинова - Кирјана вино продава
  2. Сузана Спасовска - Кирјана вино продава
  3. Фаворити - Кирјана вино продава

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Петранка Костадинова
  2. Сузана Спасовска
  3. Фаворити