Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Кирјана вино продава

Кирјана вино продава
на кирајџии, море, не дава.
На кирајџии не дава, леле
на Стојан вино, море, продава.

Кара го, уче мајка му:
- Не оди Стојан, Кирјана,
Кирјана ќе те прелаже, леле,
ќе ти ја земе, леле, стоката.

- Ах, мори, мајко ти стара,
стоката чини, леле, стотина.
Стоката чини стотина, леле,
сама Кирјана, леле, илјада.

Очите ѝ се два града,
веѓите ѝ се, мајко, чаршија.
Лицето ѝ е белина, леле,
косата ѝ е, мајко, коприна.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Петранка Костадинова - Кирјана вино продава
  2. Сузана Спасовска - Кирјана вино продава
  3. Фаворити - Кирјана вино продава

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Петранка Костадинова
  2. Сузана Спасовска
  3. Фаворити