Погана

- Ќ' одам, ќ' одам, стара ле мајко, во Погана,
за да наберам, стара ле мајко, товар дрва,
за да си згрејам, стара ле мајко, дробни деца.

- Немој, немој, Тано бре сину, во Погана,
море Погана е, Тано бре сину, далваџија,
од клети турци, Тано бре сину, Казандолци.

- Ќ' умрам, ќ' умрам, стара ле мајко, ќе загинам,
море ќе наберам, стара ле мајко, товар дрва,
море ќе ѝ згреам, стара ле мајко, дробни деца.

Не послуша, Тано бре јунак, стара си мајка,
море го ранија, Тано бре јунак, во лева страна,
во лева страна, Тано бре јунак, во петата.

Кога слушна, стара ле мајка, се нажали,
море се нажали, стара ле мајка, се расплака,
море се расплака, стара ле мајка, за свое чедо.
Забелешка: Погана е планина кај Богданци.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Болеробенд - Погана
  2. Цане Николовски - Погана
  3. Бубамара бенд - Погана
  4. Маестрал - Погана
  5. Огнени момчиња - Погана

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Болеробенд
  2. Цане Николовски
  3. Бубамара бенд
  4. Маестрал
  5. Огнени момчиња