Успала се мома Сирма

Ми ја качил, мори, у кочија
нигде Сирма, мори, не сетила,
осетила Сирма кај Дунава.

- Кочиџија, море, брат да си ми,
брат да си ми, море, и побратим,
ти запри ја, море, кочијата,
да измијам, море, бело лице.

Не ми изми, Сирма бело лице,
тук' се фрли, Сирма, во Дунава.
- Едите ме, мори, бели рибе,
зашто Турчин, море, да ќердоса.
Забелешка: Изгледа дека недостасува дел на почетокот.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Трио Кучковки - Успала се мома Сирма

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Трио Кучковки