Еј ти Недо море, бела Недо

Еј ди, Недо мори, бела Недо,
што си толку Недо поранила?

Што си толку Недо поранила?
Чешма, ли, нема Недо во селото?

Има, има, лудо, как' да нема.
У селото, лудо, крај мегданот.

У селото, лудо, крај мегданот,
клети луѓе, лудо, омрсиле,
од дете крв, лудо, попрскале.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!