Синојка ми дојде

Синојка ми дојде
лудото младо
од туѓа земја.
Синојка ми дојде
и коња спрема,
ј'опет ќе иде.

Белото девојче
со црни очи
викна да плаче:
- Не ми оди лудо,
не ми оди младо,
в' туѓа туѓина.

- Не ми плачи лудо,
не жали младо,
ја пак ќе дојдем.

- Како ќе га пројдеш
таа Шар Планина
полна ајдуци?

- Л'сно ќе га пројдем
таа Шар Планина,
коња јавајќи.
Коња јавајќи,
песне поејќи,
пушке фрлајќи.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Светлана Радовска - Синојка ми дојде

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Светлана Радовска