Ајде не ти личи Дафино моме

- Ајде не ти личи, Дафино моме
каурка да бидиш,
ај, каурка ти да бидеш, 'Финој моме,
на жетва да одиш.

Ај на жетва д' одиш, Дафиној моме,
по жешкото сонце.
Ај, по жешко сонце, Дафиној моме,
боса, на налани.

Ај тебе ти личи, Дафиној моме,
анама да бидиш.
Ај, анама ти да бидеш, 'Финој моме,
на сарај да седиш.

Ај, на сарај ти да седиш, 'Финој моме,
бисер ти да нижиш.
Ај, бисери ти да нижеш, 'Финој моме,
жолтици да броиш.