Славеј пее на трендафил

Славеј пее на трендафил,
Донка спие крај пенџере.
- Немој пиле, не пеј рано,
тежок сон сум сонувало.

- Јас ти пеам, јас те будам,
голем абер јас ти носам,
од туѓина, од јабана,
од твоето верно либе.

- Немој пиле, не ме лажи,
мојто либе не се враќа.
Сонот тежок јас го видов
дека друга тој си љуби.

- Не верувај, сонот лаже,
твојто либе веќе иде,
да те љуби, да те гушка
и со тебе век векува.