Мојта свадба без песна ќе биде

Мојта свадба без песна ќе биде, ох либе ле,
мојта свадба, нема свирки да свират
по сокаци низ Битола, низ Битола.

Јас ќе ти ги простам сите гревои,
а мојта љубов вечна ќе биде.

Мојте сватој ќе бидат, мило либе, во црнина
облечени, место свирки мајка ми ќе ме тажи
крај постела, дење - ноќе.

Јас ќе ти ги простам сите гревои,
а мојта љубов вечна ќе биде.

Тешка клетва ти оставам една, ох либе ле,
клетва голема: на полноќи да станваш,
да се будиш, мене да сакаш, солзи да рониш.

Јас ќе ти ги простам сите гревои,
а мојта љубов вечна ќе биде.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Виолета Томовска, Кирил Манчевски - Мојта свадба без песна ќе биде
  2. Zado - Мојта свадба без песна ќе биде

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Виолета Томовска
  2. Кирил Манчевски
  3. Zado