Мори моме, малој моме

Мори моме, малој моме,
каде вода да залеам?
- Море лудо, абре младо,
таму долу, под селото.

Таму има два кладенца
и над ними јаболчиња,
јаболчиња род родиле,
две јаболка позлатени.

Појди, лудо, откини ги,
однеси кај кујунџии,
да излеат два прстена,
еден тебе, други мене.

Да излеат два прстена,
еден тебе, други мене,
двајца да имаме исти,
раце да ни бидат лични.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Влатко Лозаноски - Мори моме, малој моме
  2. Мирко Митревски - Мори моме, малој моме

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Влатко Лозаноски
  2. Мирко Митревски