Стариот јоргован

Покрај домот твој
има еден јоргован.
Во една рана пролет
од него јас ти кинев
и коси ти украсував.
Во една рана пролет
од него јас ти кинев,
о, рано голема.

Еј, зраци сончеви
стопете тажни снегови,
за да го видам расцутен
стариот нејзин јоргован.
Еј вие тамбури
спомнете драги денови,
сеуште јас го паметам
стариот нејзин јоргован.

Само виното
знае за оној јоргован.
Ќе скршам безброј чаши
за тие деној наши,
за таа младост мината.
Ќе скршам безброј чаши
за тие деној наши,
о, рано голема.

Еј, зраци сончеви
стопете тажни снегови,
за да го видам расцутен
стариот нејзин јоргован.
Еј вие тамбури
спомнете драги денови,
сеуште јас го паметам
стариот нејзин јоргован.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Наум Петрески - Стариот јоргован

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Наум Петрески