Ангелино, малој моме

- Ангелино, малој моме,
ајде Ангелино, малој моме,
ајде продаваш ли црните очи?

- А бре лудо, аџамија,
ајде а бре лудо, аџамија,
ајде не се цреши да ги купиш.

- Ангелино, малој моме,
ајде Ангелино, малој моме,
ајде продаваш ли белото лице?

- А бре лудо, аџамија,
ајде а бре лудо, аџамија,
ајде не е симит да го јадеш.

- Ангелино, малој моме,
ајде Ангелино, малој моме,
ајде продаваш ли тенката снага?

- А бре лудо, аџамија,
ајде а бре лудо, аџамија,
не е вита ела да ја сечеш.

- Ангелино, малој моме,
ајде Ангелино, малој моме,
дали вечер стројник да ти пратам?

- А бре лудо, аџамија,
ајде а бре лудо, аџамија,
ајде и да пратиш, фајде немаш.
Море, јас сум, лудо, посвшено,
ајде во недела свадба ќе ми прават.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Круме Спасовски - Ангелино, малој моме

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Круме Спасовски