Стојне бре, Стојне

Стојне бре, Стојне, убаво моме,
што ти е вино мори црвено?

Што ти е вино црвено, Стојне,
што ти е лута, мори, ракија?

Дали си моме сама копала,
ил' си аргати мори викала?

Еј море, лудо, аџамија џанам,
не сум го сама море копала.

Јас сум аргати викала лудо,
млади девојки, море беќари.

Затој е вино црвено, лудо,
зато је лута море ракија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Танец - Стојне бре, Стојне

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Танец