Три години јас те чекам

- Три години јас те чекам
да пораснеш, да те земам.
- Ах море либе, брзо дојди,
болна лежам за тебе.

- Ако дојдам да те сакам,
твојот татко не те дава.
- Ах море либе, брзо дојди,
јас ќе бегам бегалка.

Кој што љуби, грев не чини,
тоа го знаат и старите.
Затоа лудо не чекај,
испрати сватови.

- Прстен купив, бурмајлија,
утре идам да те сакам.
- Немој лудо, не се троши,
јас сум твоја без прстен.

- И за твојте гради купив
кован ѓердан, старо злато.
- Немој лудо, не се троши,
јас сум твоја без прстен.

Кој што љуби, грев не чини,
тоа го знаат и старите.
Затоа лудо не чекај,
испрати сватови.