Невеста жито требеше

Невеста жито требеше,
девет гулаби ранеше
и верно им се молеше:

- Галаби браќа да ми сте,
вија високо литате,
вија далеко пулите.

Да не видовте момчето,
момчето ми е на аскер?
- О мој калеша невесто,
момчето ти го видоме.

Таткови дворја седеше,
коната си ја ружаше,
мисла за дома имаше.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Баклава - Невеста жито требеше

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Баклава