Слушни ме мајко стара

Стара мајка седи,
разбојот го реди,
армас таа зема
да ми ткае, да ми спрема.
Тука момци нема,
туѓина ги зема,
па се сети мајка
и си заплака.

- Слушни ме, мајко стара,
тој друга не ќе бара.
В туѓина кога појде,
рече скоро ќе си дојде.
Слушни ме, мајко стара,
ветена не се дава,
или на него жена,
или сама до века.

Мајка платно бели,
три години цели,
в село момче бара,
кому жена јас да станам.
Сите печалбари,
еј, за пусти пари,
никој не се вратил,
не се оженил.

- Слушни ме, мајко стара,
тој друга не ќе бара.
В туѓина кога појде,
рече скоро ќе си дојде.
Слушни ме, мајко стара,
ветена не се дава,
или на него жена,
или сама до века.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Анета Мицевска - Слушни ме мајко стара

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Анета Мицевска