Песна за бабата Митра

Таму крај Вардар, неготинско поле,
бој се започна, бој нерамен,
германци бегаат, возови палат,
пламен се дига дури до небо.

Во манастирот Св. Ѓорѓија,
ги затвориле партизаните
и така нешто на германски јазик,
тие збореја да ги запалат.

Тоа го слушна бабата Митра
и скришум пошла кај партизаните,
порти отворила со двете крила:
- Бегајте пилци в' гора зелена.

Клетите фашисти бензин фрлија
и зрно кибрит на старата,
пламен се дига, баба Митра гори,
на место дваесет партизани.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Неготино - Песна за бабата Митра
  2. Мишко Крстевски - Песна за бабата Митра

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Неготино
  2. Мишко Крстевски