Митра низ двори шеташе

Митра низ двори шеташе,
рамна си снага кршеше
и луто ага колнеше:

- Ајде да ми дојде агата,
да ми помине тагата.

Митра низ двори шеташе,
рамна си снага кршеше
и луто ага колнеше:

- Ај да му се скрши ралото,
ајде да ми дојде агата,
да ми помине тагата.

Митра низ двори шеташе,
рамна си снага кршеше
и луто ага колнеше:

- Ај да му пукне волчето,
ајде да ми дојде агата,
да ми помине тагата.

Кога се Јана родила,
мајка ѝ магија сторила,
живо пиле в' оган фрлила.

- Како што се врти пилето,
така да се вртат ергени
по наш'та Јана убава.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Сузана Спасовска - Митра низ двори шеташе
  2. Верица Русева - Митра низ двори шеташе

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Сузана Спасовска
  2. Верица Русева