Молитва

Дај ми, боже, сила небесна,
да се кренам, да се извишам,
како ѕвезда јас да огреам,
химна да му запеам.

Нека расне, о боже, родот убав мој,
златен дожд од мудрост долго нека пие.
Нека биде, о боже, вечен родот мој,
нека е што не сме ние.

Дај ми, боже, љубов ангелска,
плодно семе јас да посеам,
да се роди жито медено,
вино зрело, светено.

Нека расне, о боже, родот убав мој,
златен дожд од мудрост долго нека пие.
Нека биде, о боже, вечен родот мој,
нека е што не сме ние.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Виолета Томовска - Молитва
  2. Bratia - Молитва

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Виолета Томовска
  2. Bratia