За Карпош војвода

Барабанот бие по Скопје град,
ќе ми го бесат селанецот млад,
Карпош војвода, смел, јунак, млад,
Карпош војвода, нашиот брат,
Карпош војвода, нашиот брат,
Карпуш војвода, смел, јунак, млад.

Вардар матен тече, бурни води пие,
карпушова мајка дробни солзи лее,
стои мајка му, стара, жена, слепа,
својот син го даде во борбата клета,
стои мајка му, стара, жена, клета,
својот син го даде во борбата клета.

Со бесилка на вратот, стои, Карпош, смел,
животот го даде за слобода,
за слобода мила, Македонија,
живот си даде за слобода,
за слобода мила, Македонија,
живот си даде за слобода.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - За Карпош војвода

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева