Седнал Осман да плачи

Седнал Осман да плачи
во сабота навечер
и анчето до него,
на колено му седеше.

Ај, на колено му седеше
и на Османа думаше:
- Ај слушај, слушај Османе,
од Србија не плаши се.

Од Србија не плаши се,
Б'лгарија не бој се.
Од Б'лгарија не бој се,
од Грција страв немај.

- Ај ќути, ќути анамо,
Србин е Куманово.
Србин е Куманово,
Б'лгарин e Лозенград.
Б'лгарин е Лозенград,
Грци дошле Јанина.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!