Песна за Стив Наумов

- Долго трае овој пат, таа планина е висока
тешко ми е мили синко, ден да дочекам.
- Мојте маки имат крај, мојот пат е, мајко, слобода,
не ме жали мила мајко, ако загинам.

Стив Наумов знаеше храбро да се бори,
Стив Наумов огреа како сонце в зори,
Стив Наумов остана во родните гори,
Стив Наумов слобода одови ни створи.

- Мојте маки имаат крај, мојот пат е, браќа, слобода,
не ме жали, мила мајко, ако загинам.
- Долго трае овој пат, таа планина е висока,
тешко ми е мили синко, ден да дочекам.

Стив Наумов знаеше храбро да се бори,
Стив Наумов огреа како сонце в зори,
Стив Наумов остана во родните гори,
Стив Наумов слобода одови ни створи.
Забелешка: Во чест на Стефан Наумов - Стив, народен херој од НОВ.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Зафир Хаџиманов, Сенка Валетаниќ - Песна за Стив Наумов

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Зафир Хаџиманов
  2. Сенка Валетаниќ