Не плачи Лено мори

Не плачи Лено, мори, не жалај, де,
не рони с`лзи, мори, крвави.
Не топи сајче шарено,
зар тука не е, мори, правено.
В' Желево село мори предено,
в' Желево село мори убаво.

В' Желево село, мори, предено, де,
Неволени село, мори, ткаено.
Охридски извор, мори, белено,
на мермер камен, мори, чукано,
в' Солуна града, мори, шиено.

Девет терзии, мори, го шиле, де,
триста си игли, мори, скршиле.
Товар си конци, мори, свршиле,
в' Лерина града, мори, донесено.
И на Елена е дарено,
да носи Лена, мори, да пее.
Забелешка: „Саја“ е женска облека без ракави. Желево и Неволени се села во Егејска Македонија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Петранка Костадинова - Не плачи Лено мори
  2. Мери Минас Магдалена - Не плачи Лено мори
  3. Васка Илиева - Не плачи Лено мори
  4. Јорданка Смилевска - Не плачи Лено мори

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Петранка Костадинова
  2. Мери Минас Магдалена
  3. Васка Илиева
  4. Јорданка Смилевска