Бог да бие кочански сејмени

Бог да бие кочански сејмени, џанам,
што спаднале во село Зрновци.
- Ој ле вие, зрновски селани, џанам,
нема веќе зрновски комити?

Ми собрале зрновски селани, џанам,
ги однеле горе на сред село.
Ги одвеле горе на сред село, џанам,
на сред село, таму кај чешмата.

Уште зборот не ми го дорекле, џанам,
се собрале зрновски комити.
Загрмеа бомби и куршуми, џанам,
истераа кочански сејмени.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Дана Јевремова - Бог да бие кочански сејмени

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Дана Јевремова