По поле одат аргати

По поле одат аргати,
аргати млади невести,
афион ќе ми копаат,
по тие ниви велешки.

Патот го води Гроздана,
Гроздана, мома убава
и по неа Невена,
Невена Георгиева.

Песни ми пеат ајдучки,
ајдучки, ем партизански
и во песните зборуваат:
„смрт или слобода“.
Забелешка: Во спомен на партизанката Невена Георгиева - Дуња.