Славеј пее на трендафил

Славеј пее на трендафил,
моме седи на пенџере,
нажалено, насрдено,
ем со солзи на очите.

- Бог да бие мојта мајка,
што ме даде надалеку,
да не можам да се видам,
ни со мајка, ни со татко.

Ни со мајка, ни со татко,
ни со мојте мили сестри,
ни со моите мили браќа,
ни со моето прво либе.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Нада Макеларска - Славеј пее на трендафил

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Нада Макеларска