Богата Сава, богата

Богата Сава, богата,
од пиле млеко, мори, имала,
од пиле млеко имала,
од срце рожба, мори, немала.
Турила камен на срце,
носила девет, мори, месеци.

Исткала свила, пелени,
купила лулки, мори, сребрени,
викнала нунко, владика,
Савино дете, леле, да крстат.

Кога во црква појдоја,
сите ми деца, леле, вриснаја.
Сите ми деца плачеа,
Савино дете, леле, не плаче.

Кога ми дома дојдоја,
Сава пред порти, леле, истрча,
и си го нунко запраша:
- Нунко ле, нунко море, владико,
какво му име кладовте?
- Саво ле, Саво леле, богата.

Саво ле, Саво богата,
пусто да ти е, мори, богатство!
Нели е камен пак камен?
Каменот, Саво мори, не плаче.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Богата Сава, богата

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева