Лична Мара меанџика

Лична Мара меанџика,
си имала машко дете.
Си имала машко дете,
машко дете, Костадинче.

Нејно момче на туѓина,
на туѓина, на печалба.
Па ѝ велат комшиките,
комшијките, душманките:

- Мори Маро, лична Маро,
не си чекај твојто момче.
Твојто момче друга љуби,
друга има во туѓина.

Се налути лична Мара,
си заљуби два џелата.
Си заљуби два џелата,
ѝ заклаја машко дете.

Мариното лично момче
лош сон сони во туѓина.
Го укаса лута змија,
меѓу двете црни очи.

Па им вели на другари:
- Еј другари, мили браќа,
лош сон видов пред зората,
ме укаса лута змија.

Ме укаса лута змија,
меѓу двете црни очи.
Дали Мара ми умрела,
или мое машко дете?

Па си вјавна брза коња
и си дојде право дома.
Си ја нашол лична Мара,
па ѝ вели, ѝ говори:

- Мори Маро, лична Маро,
каде ми е машко дете?
Каде ми е машко дете,
машко дете, Костадинче?

На Стојана, Мара вели:
- Ручај Стојан, не се мисли.
Наше дете на школи е,
на школи е, на играње.

Многу пати се враќаше,
кај браќа ми, кај вујковци.
Може тамо е отишло,
да поигра со вујковци.

Тогај нешто му прозборе,
во мислите стојанови:
- Ручај тате, не си мисли,
твојто дете е заклано.

Го заклаја два џелата,
мојта глава, закопана.
Мојта глава под пенџере,
под пенџере, на куќата.

Копај тате под пенџере,
ќе го најдеш твојто дете.
Ќе го најдеш твојто дете,
твојто дете, Костадинче.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Лична Мара меанџика

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева