Отвори си ширум порти

- Отвори си ширум порти, добри домаќине,
да пречекаш мили гости, за ќерка стројници.
Чедо наше, чедо ваше си се засакале.
Кои со љубов ќе се земат, вечни ќе си бидат.

Аирлија, вечни да бидат,
догодина машко дете
крштевка да има.

- Повелете и влезете, сакани стројници,
наши порти отворени, с' цвеќе накитени.
Кој домаќин женско чедо по куќа си има,
стројници си пречекува с' раце раширени.

Аирлија, вечни да бидат,
догодина машко дете
крштевка да има.

Ај, кренете полни чаши да се напиеме,
на младите свршеници да им наздравиме.
Нека биде полна куќа како што се чаши,
радост да си дочекате и во куќи ваши.

Аирлија, вечни да бидат,
догодина машко дете
крштевка да има.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Отвори си ширум порти

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева