Песна за селото Буф

Бог ги убил душманите,
душманите, шпионите,
што изгореја наши села,
изгореа, прекрстија.
Истурија буфско село,
Буф ми беше прочуено,
со јунаци Македонци,
Македонци патриоти.

Истепаја наши деца,
наши татќа, наши мажи,
меѓу нив и мојто момче,
мојто момче Крсте Ѓашо.
Си останав удовица,
удовица со сираци,
со три чупи и едно дете,
машко дете, мајкин Кољо.

Крсте клетва ми остави
да му гледам сирачиња,
а највеќе машко дете,
да порасне, да ме освети.
Бог ги убил душманите,
нас не жални пропатија,
в' чужди земји непознати,
еден со друг не се знајме.

Буф имаше лични моми,
лични моми Македонки,
Македонки песнопојки,
песнопојки игроорки.
Буфски мајки изродија
сè јунаци Македонци,
први беја во борбите,
се бореја за слобода.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Песна за селото Буф

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева