Лудо младо сон засонило

Лудо младо сон засонило,
на раката бела момина,
а мома се чудно чуди,
жално ѝ е да го буди,
мило ѝ е да го гледа.

Па му рекла: - Стани лудо,
жално ми е да те будам.
Рана зора зазорува,
јасно сонце веќе иде,
ќе изгрее, ќе нè виде.
Мило ми е да те гледам,
ама сонце ќе нè види,
ќе нè види и завиди.

А момче се милно моли:
- Как' да станам, малој моме?
Как' да станам, малој моме,
кога немам веќе сила,
кога ти си ја испила?

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Серенада - Лудо младо сон засонило
  2. Цане Николовски - Лудо младо сон засонило
  3. Trio Bulgarka - Лудо младо сон засонило

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Серенада
  2. Цане Николовски
  3. Trio Bulgarka