Songs with Russian translations

Macedonian folk songs

The table below lists songs published on Pesna.org.

# Title Audio samples Popularity Rating Added on
1 Невеста жито требеше 1 6,626 4.27 30.01.2014
2 Мојта свадба без песна ќе биде 2 7,170 4.50 23.04.2013
3 Три години, лудо, болна лежам 1 5,726 4.50 02.01.2013
4 Лихнида кајче веслаше 5 47,996 4.31 03.07.2012
5 Жал за Деспина 5 49,941 4.66 26.03.2010
6 Кој што ме чуе да пеам 5 15,345 4.49 17.11.2009
7 Ах, каде е мојто либе 15 28,913 4.59 02.11.2009
8 Битола, мој роден крај 13 34,051 4.31 02.11.2009
9 Елено ќерко, Елено 24 33,374 4.40 29.10.2009
10 Јовано, Јованке 41 79,871 4.29 29.10.2009
11 Лажи, лажи Вере 7 18,298 4.50 29.10.2009
12 Море сокол пие вода на Вардарот 27 43,591 4.72 29.10.2009
13 Зајди, зајди јасно сонце 16 44,059 4.42 28.10.2009
14 Мајка на Марика думаше 11 27,498 4.53 27.10.2009
15 Македонско девојче 15 58,118 4.21 27.10.2009
16 Билјана платно белеше 15 36,900 4.37 27.10.2009
17 Ако умрам ил' загинам 8 31,372 4.59 27.10.2009
18 Каде сте, Македончиња? 3 26,079 4.43 11.06.2009
19 Назад Калино моме 11 66,240 4.51 22.05.2009