Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Лажи, лажи Вере

Лажи, лажи Вере
лажи кој ќе лажеш
само мене Вере
немој да ме лажеш.

Јас си имам Вере
леле јас си имам
јас си имам Вере
до три болести.

Прва болест Вере
леле прва болест
прва болест Вере
струмички меани.

Втора болест Вере
леле втора болест
втора болест Вере
в туѓина ќе одам.

Трета болест Вере
леле трета болест
трета болест Вере
умирам за тебе.