Билјана платно белеше

Билјана платно белеше
на охридските извори.
Оздола идат винари,
винари белограѓани.

- Винари бeлограѓани,
кротко терајте карванот,
да не ми платно згазите,
платното ми е даровно.

- Билјано моме убаво,
ако ти платно згазиме,
со вино ќе го платиме,
ем бела лута ракија.

- Не ви сакам виното,
тук' ви го сакам момчето,
што напред води карванот
што фесче носит над око.
Што фесче носит над око
и мене гледат под око.

- Билјано, моме убаво,
момчето ни е свршено.
За него вино носиме,
в' недела ќе го жениме.

- Да би го вода однела
и мене ми го донела,
да би го змија к'снала
со мојве дробни запчиња.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Ансамбл Билјана - Билјана платно белеше
 2. Охридски трубадури - Билјана платно белеше
 3. Никола Бадев - Билјана платно белеше
 4. Наум Петрески - Билјана платно белеше
 5. Блага Петреска, Добри Ставревски - Билјана платно белеше
 6. Есма Реџепова, Гого Зафировски - Билјана платно белеше
 7. Даниела Калаџиска, Пијано бар - Билјана платно белеше
 8. Mitan Project - Билјана платно белеше
 9. Мијат Мијатовиќ - Билјана платно белеше
 10. Група Билјана, Радио студио Скопје - Билјана платно белеше
 11. Гоце Делчев Ансамбл - Софија - Билјана платно белеше
 12. Костадин Гугов - Билјана платно белеше
 13. Илија Луков - Билјана платно белеше
 14. Радио студио Скопје - Билјана платно белеше
 15. Ансамбл Билјана - Билјана платно белеше

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Ансамбл Билјана
 2. Охридски трубадури
 3. Никола Бадев
 4. Наум Петрески
 5. Блага Петреска
 6. Добри Ставревски
 7. Есма Реџепова
 8. Гого Зафировски
 9. Даниела Калаџиска
 10. Пијано бар
 11. Mitan Project
 12. Мијат Мијатовиќ
 13. Група Билјана
 14. Радио студио Скопје
 15. Гоце Делчев Ансамбл - Софија
 16. Костадин Гугов
 17. Илија Луков