Димитриче русокосо девојче

Димитриче русокосо девојче,
Димитриче русокосо девојче.
Иди ја прашај твојата мајка, душице,
дал' да дојдам утре вечер на гости.

Дал' да дојдам утре вечер на гости,
дал да дојдам утре вечер на гости.
да насликам твоето лице убаво,
да насликам твоето лице, ангел мој.

И да дојдеш фајде немаш, даскале,
и да дојдеш фајде нема даскале.
Јас си имам девет браќа родени,
они имаат девет пушки сребрени.

Ко ќе дојдат да вечерат, даскале,
ко ќе дојдат да вечерат даскале,
земјата се потресува до бога,
земјата се потресува, добога.

Димитриче русокосо девојче,
Димитриче русо косо девојче.
Иди ѝ кажи на мајка ти, душице,
да не раѓа друго чедо как' тебе.

Да не раѓа друго чедо как' тебе,
да не раѓа друго чедо как' тебе,
да не гори други беќар как' мене,
да не гори други беќар как' мене.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Кале - Димитриче русокосо девојче
  2. Пепи Бафтировски - Димитриче русокосо девојче
  3. Благоја Грујовски - Димитриче русокосо девојче
  4. Фонтана - Димитриче русокосо девојче

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Кале
  2. Пепи Бафтировски
  3. Благоја Грујовски
  4. Фонтана